همکاری با ما

برای همکاری با ما کافیه فرم رو پر کنی و یه خلاصه از آخرین سوابق کاریت و مهمترین توانمندی هات برامون بفرستی ، اگر برات ایمیل فرستادیم یعنی وقتشه که رزومه تو برامون بفرستی !