بارگذاری ...

اندازه گیریه میزان سطح آب

نظارت و ایمنی

عنوان

شرکتی که طراحی و تولید کننده دکوراسیون آبنما می باشد. این شرکت قصد دارد سطح آب را در داخل یک سازه آبی اندازه گیری کند.

این سازه به شکل زیر بوده و به صورت رادیاتور می باشد که هر حفره آن از یکدیگر جدا می باشد.

بالا