بارگذاری ...

بازرسی بدنه خودرو

نظارت و ایمنی

ما برای این پروژه چی کار کردیم ؟

یکی از رایج‌ترین شکایات در بازار خرید خودرو یا اجاره خودرو این است که مشتری یک ماشین (معمولاً یک ماشین دست دوم، اما نه همیشه) خریداری کرده و بعداً متوجه شده است که به نظر می‌رسد خودرو دچار نوعی آسیب شده است.

انواع آسیب های بدنه خودرو:

سپر

درب کاپوت و صندوق عقب

گلگیرها

درها

چراغ های جلو

بالا