بارگذاری ...

تشخیص عیب در تصاویر کانکتورهای پلاستیکی

نظارت و ایمنی

ما برای این پروژه چه کار کردیم؟

یکی از قطعات کاربردی ای که برای صنایع تزریق ئلاستیک تولید می شود کانکتور های پلاستیک است. اگر این کانکتور ها دارای نقص، کثیفی و ... باشد کل مراحل تزریق پلاستیک به مشکل خورده و حتی اگر محصولی تولید شود ، محصول بی کیفیت و دارای نقص است. این نقص ها در خط تولید باید با کنترل انسانی که صرف زمان بسیار و دقت پایینی دارد کنترل شود که در تولید حجم بالا منطقی به نظر نمیرسد. پیشنهاد رسانا برای این مورد استفاده از پردازشگرهای تصویری هوش مصنوعی است! در این روش بخش های مختلف این کانکتور ها در چندین مرحله عکسبرداری و تحلیل می شوند .

ما چه مشکلاتی را حل کردیم؟

بررسی وضعیت ترمینال ها (نازل های تزریق) : از سالم بودن، هم راستا بودن با باقی ترمینال ها ،بررسی خط و خش ها و کثیفی هایی که می تواند در پروسه تزریق مشکل ایجاد کنند و خارج کردن موارد مخدوش از چرخه تولید.
بالا