بارگذاری ...

تشخیص پلاک خودرو

امنیتی

عنوان

پلیس راهنمایی و رانندگی ژاپن به نرم افزاری برای تشخیص دوربین دستی پلاک ها نیاز دارد.

بالا