بارگذاری ...

شبیه سازی کلاه گیس

مد و لباس

درباره

فروش برخی از محصولات بصورت اینترنتی چالش بر انگیز است از جمله: لباس و کفش و همینطور کلاه گیس.به این دلیل که شما دوست دارید که بینید آن محصول چگونه به نظر میرسد.در این پروژه میتوانید تصویر پردازش شده خودتان را با کلاه گیس های مختلف ببنید تا بهترین را انتخاب کنید.

بالا