تولید نقصان

عنوان یک گروه تولید محتوا به نرم افزاری برای ایجاد نقص در اشیاء ورودی برای تولید تصاویر برای کار خود نیاز دارد. چند نمونه از تصاویر موجود است.

کنترل کیفیت لیوان

عنوان یک کارخانه تولید فنجان برای کنترل کیفیت محصولات خود باید ظاهر محصولات خود را بررسی کند.

کنترل کیفیت چرخ‌دنده

درباره با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی پیشرفته، مدل خودکاری برای تشخیص عیوب در چرخ دنده توسعه یافته است. این مدل قادر به تشخیص با دقت بسیار بالا انواع عیوب از جمله خراش، شکستگی، و فرورفتگی در چرخ دنده می‌باشد. علاوه بر سرعت و کارایی بالا در تشخیص عیوب، از الگوریتم‌های پیشرفته و یادگیری عمیق […]